május, 2010 frissítések Hozzászólás-láncolat összezárása | Billentyűparancsok

 • loveplanets 2010. May 24. - 21:19 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Plútó 

  Hadész

  Hadész

  Hadész(láthatatlan) a rómaiaknál, Plútó a görög mitológiában az alvilág istene,Kronosz (Szaturnusz) fia ,Zeusz és Poszeidón testvére.
  Kronosz az összes fiát lenyelte,féltve nehogy elvegyék tőle hatalmát,kivéve Zeuszt kit anyja elrejtett Kréta szigetén .
  Zeusz végül legyőzte Kronoszt, Hadész és Poszeidón segítségével.
  Hadész természete komor volt és engesztelhetetlen ,így a holtak feletti uralkodás teljesen megfelelt neki.
  Az alvilág igazán szörnyű volt ,lent a föld mélyében ahova nap fénye sosem juthatott ,ahol a “holtak virága” nőtt és öt folyóval volt körülvéve: Sztüx folyó , a holtak folyója ,ami lebilincselt mindent jéghideg ölelésével,majd a “siránkozás folyója”, “bánat folyója” a “tüzes folyó” és a “sötét folyó” ami azt tette hogy minden földit az ember elfeledjen.
  Hogy nézhet ki az alvilág azt senki nem tudhatta,hisz senki élő onnan nem jött vissza,kivéve néhány hőst ,akik viszont az alvilágot nem nézhették meg teljesen.
  Hadész az alvilág legsötétebb részében ült ,feleségével Perszephonéval és birodalmaskodott a holtak lelke felett.
  Gyermekeik nem voltak.

  Reklámok
   
 • loveplanets 2010. May 24. - 00:12 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Neptun 

  Poszeidón

  Poszeidón

  Poszeidón a görög mitológiában a tengerek királya,Kronosz és Rheia fia,Zeusz és Hadész  testvére.Háromágú szigonyával borzalmas hullámokat tud csinálni a tengeren,de teljesen lecsitítani is csak ő tudja.

  A nagy hatalmát akkor kapta amikor testvére Zeusz segítségével kiszabadult atyja gyomrából .

  Népszerű volt az istenek közt embereken pedig segített ,ajándékozva a nedvességet.

  A jogvitákban a többi istenekkel,néha veszített is és nem mindig járt jól.

  Sok gyermeke volt ,nem csak felesége Amphitritétől.

   
 • loveplanets 2010. May 23. - 23:51 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Uránusz 

  Kronosz-Uranosz

  Kronosz-Uránosz

  Uranosz a görög mitológiában az Ég istene.
  Gaia szülte őt és amikor hatalma lett az ég és föld fölött , elvette őt feleségül.
  Uranosz nem szerette gyermekeit kik között voltak rendellenességgel születők is,egyszeműek,ötfejűek,küklopszok,ezért becsukta őket a föld belsejébe.
  A legfiatalabb fia Kronosz végül megtámadta,levágta nemi szervét és a tengerbe dobta majd elvette hatalmát.
  Uranosz véréből ami a földre csöppent születtek az Erünniszek,a bosszú istennői, a véréből ami pedig a tengerbe csöppent ,a szépséges Aphrodité.

   
 • loveplanets 2010. May 23. - 22:50 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Szaturnusz 

  Kronosz

  Kronosz

  Kronosz,Zeusz atyja a görög mitológiában , Uranosz gyermeke , római megfelelője Saturnus.
  Amikor a föld világra hozta az óriás titánokat, Uranosz megrémült látványuktól, de legfőképpen megijedt gyermekei erejétől és hatalmasságától. Így az ég azt mondta Gaiának, hogy rútságuk miatt a Tartaroszban fognak élni. A föld mélyén azonban nagyon keserves az élet, és a szerető anya, Gaia egyre nehezebben viselte, hogy a titánoknak ilyen sanyarú sorsot szánt apjuk. Egy nap megelégelte Uranosz kegyetlenségét, és elhatározta, hogy bosszút áll rajta. Gaia úgy gondolta, hogy az ég istene fájdalmat okoz neki azzal, hogy teherbe ejti, majd szinte összes gyermekét a föld mélyére száműzi. Így aztán azt remélte, hogy szeretője jobb belátásra tér, ha megfosztja férfiasságától.
  Tervét egyedül nem tudta végrehajtani, így azt előadta gyermekeinek, akiket szavaira elfogott a félelem. Egyedül Kronosz jelentkezett a feladatra. Gaia létrehozott méhében egy fehér fémet és óriási, gyémánt keménységű sarlót készített belőle. Kronosz megragadta az élesre fent sarlót és várta az alkalmas pillanatot. Mikor Uránosz megjelent, hogy ismét lefeküdjön Gaiával, előugrott rejtekéből, és levágta atyja nemi szervét. Az üvöltő istenség vére a földre hullott, és ebből születtek meg az Erinnüszök, a Gigászok és a Meliák, az isteni eledel készítői. Kronosz a levágott szervet a dühöngő tenger habjaiba vetette, amelyből így kikelt a gyönyörűséges Aphrodité. Ezután a titánok felhozták a föld mélyéből a százkezűeket, megfosztották Uranosz-t hatalmától és Kronosz-t tették meg az ég urává. Kronosz nem hálálta meg félelmetes testvérei jótettét. Ő is rettegett százkezű öccseitől, kezüket széttéphetetlen bilincsbe verte és bezárta őket a Tartaroszba, az alvilág mélyére. A titánok nőül vették nővéreiket és számos istenmagzatot nemzettek.
  Miután Uranosz félrehúzódott az istenek trónjáról, Kronosz feleségül vette saját testvérét, Rheiát, és együtt uralkodtak emberek és istenek felett. Uralma alatt élte aranykorát a világ. Az emberekben ekkor még nem dolgozott az irigység, kapzsiság vagy bármi erőszak. Nem ismerték a nehéz munkával elérhető megélhetést és a törvényeket sem. A teljes harmóniát azonban megbontotta Gaia jóslata, amely szerint Kronosz trónját saját gyermeke fogja megdönteni.
  Ezt hallván Kronosz úgy döntött, hogy lenyeli összes utódját.
  Hesztia, Démétér, Héra, Poszeidón és Hadész után azonban Rheia megelégelte férje kegyetlenségét, és Gaia segítségével titokban szülte meg Zeuszt, akit ezután Kréta szigetén neveltek fel nimfák és egy anyakecske. A gyermek helyett egy nagy követ pólyált be Rheia, és Kronosz nem törődve a dologgal, le is nyelte azt. A titánok kora hamarosan lejárt, hiszen Zeusz felcseperedett, és Gaia, valamint Meltisz segítségével sikerült meghánytatnia apját. Így öt testvére újból napvilágra került. Mire Kronosz feleszmélt, Zeusz testvéreivel és szövetségeseivel megtámadta a titánokat. Eget-földet rázó hosszú háború tört ki, amely sok mindent elpusztított a földön. A háborúban végül Zeusz győzött, és a titánokat a Tartaroszba záratta. Ezután elfoglalhatta apja helyét az istenek és emberek trónján.

   
 • loveplanets 2010. May 18. - 19:44 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Jupiter 

  Zeusz

  A római mitológiában Jupiter,a görögöknél Zeusz  az istenek és a mindenség királya.

  Zeusz a mitológia szerint,Kronosz (Szaturnusz ) titán és Rheia titanisz fia. Kronosz,mivel megjósolták neki hogy fia ugyanúgy le fogja taszítani trónjáról ,mint ahogy ő tette atyjával Uránusszal,első öt gyermekét,születésük után lenyelte.Rheia,hogy legkisebb gyermeke elkerülje ezt a sorsot,Zeuszt Kréta szigetén szülte meg,Kronosznak pedig egy bepólyált követ adott a csecsemő helyett.

  Miután felnőttek,Zeusz megszökött két bátyjával Poszeidónnal és Hadésszel , majd a sorshúzás által kapta meg Zeusz a birodalmat az ég felett,Poszeidón (Neptunusz) a vizek felett és Hadész (Plútó) az alvilágot uralta.

  Az elejében igazi tirannus volt,kétszer is megpróbálta semmisíteni az emberséget,először mert semmivé nézte őket,másodszor pedig mert úgy gondolta nagyobb hatalommal bírnak.  Idővel Zeusz kevésbé szigorúvá vállt .

  Zeusz fölött csak a sors uralkodott,mint erősebb nála,ő maga pedig a sors védője és végrehajtójává lett.

  Így lett Zeusz az isteni és emberi jog védelmezője, hatalmat adott a királyoknak,szilárdította a rendet és a törvényt,az eskü tanúja és védője ő,aki megbüntette az igazságtalanságot és mindent tudott .

  Zeusz előrejelezte a jövőt is,természeti jelenségekkel,álmokkal ,jóslatokkal

  Ő volt a legfelsőbb bíró,az ő trónja mellett álltak az ügyek és a béke istennői.

  Zeusz nagy nőcsábász volt.

   
 • loveplanets 2010. May 18. - 19:08 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Mars 

  A római mitológiában Mars,a harcosok és háború istene , görögöknél Arész , Zeusz és Héra gyermeke.

  Arész a vérengző háborúk istene,szerette a harcot csak a harc végett,mészárlást a mészárlás végett , függetlenül az eredménytől.Szerette a fegyverek csörömpölését és a vér szagát.Örült a harcosok bátorságának és a halálba menetelüknek.Vérengző volt és féktelen ,gyűlölte ha valaki megakadályozta harcba szállásában és mindazoknak segített akik fel akarták bontani a meghitt békét,így aztán sem az istenek ,sem az emberek nem szerették őt.

  Mivel vad dühvel csapott bele minden harcba , gyakran alul maradt,sőt az is megesett vele ,hogy halandóval szemben maradt alul.  Ekkor fájdalmában akkorát üvöltött mintha tízezren ordítottak volna egyszerre  és minden dicsőség nélkül,jajveszékelve szaladt el a helyszínről .

  Talán legnagyobb szégyene az volt, mikor a két gigász ifjú, Ótosz és Ephilatész bezárta Arészt egy rézhordóba és 13 hónapig maradt ott,végül Hermész szabadította ki börtönéből.  Még leláncolva raboskodott a hordóban ,a földön béke és rend honolt.

  Áresz szép ,formás ,fiatal volt,katonásan durva . Szerelmes lett belé Aphrodité is és vele öt gyermeke született.

  Mars,Jupiter fia,az egyike a  legfontosabb római isteneknek.Egyenlő vele csak atyja volt.

  Mars, Romulusz  és Rémusz atyja,kik megalapították Rómát.

   
 • loveplanets 2010. May 17. - 21:49 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Vénusz 


  Vénusz születése

  Vénusz születése

  A görög mitológiában  Aphrodité a szépség és a szerelem istennője , a római mitológiában Venus . A mítosz szerint a tenger habjaiból született amikor Kronosz kasztrálta apját Uranoszt,ettől a tenger habot vert , hullámzott és habokból kagylóhéjon kelt ki Aphrodité .Szépségének köszönhetően,amivel uralkodott ,senki nem tudott ellenállni.Segítettek neki a szépség és a báj istennői , az évszakok istennői,az udvarlás és szerelmi vallomás istennője és főleg Érosz , a szerelem fiatal istene kinek a szerelem-nyilától nem tudott megszökni.

  Igen tisztelt volt az istenek körében ,mivel a szerelem mindenki életében fontos szerepet töltött be.Jószívű volt mégis kissé felszínes és a boldogság melyet nyújtott sokszor  mulandó volt.Igazi csodákra is képes volt,egy szobrot is életre keltett ,mert megfaragója szerelmes lett saját szobrába.

  Mivel az utálat édes testvére a szeretetnek , utálni is tudott   . A tartózkodó fiatal Nárciszt,akit azzal vádoltak hogy “kigúnyolta” Aphrodité ajándékait,öngyilkosságáig vezette ,ugyanis szerelmessé tette őt saját magába.

  Ő maga sosem volt boldog a szerelemben ,mert nem tudta egy szerelmét sem megtartani.Zeusznak sok bonyodalmat okozott ,ugyanis a főisten félt hogy Aphroditéért majd véres csatákat vívnak az Olimposziak,így a béke érdekében Héphaisztosznak,a kovácsistennek ajánlotta fel Aphroditét ,aki feleségül is vette.Héphaisztosz rút volt így Aphrodité házasságában is boldogtalan .

  Ezért sok szeretőt tartott ,köztük a szépséges Adoniszt is,kitől idővel  kikönyörögte a halhatatlanságot .

   
 • loveplanets 2010. May 17. - 21:47 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Merkúr 


  Hermész bal kezében az aranypálcával

  Hermész bal kezében az aranypálcával

  A görög mitológiában Hermész  , a  római mitológiában Mercurius , a kereskedelem istene,Zeusz és Maja nimfa gyermeke.

  Hermész az istenek hírnöke , a kereskedők istene , a feltalálóké,utazóké,atlétáké de  a csalóké és a lopóké is.

  Legügyesebb és legravaszabb volt ő az Olimposz istenei közt , már a születése első napjától látszott ez,ugyanis kiszökött bölcsőjéből ,keresett egy lírát és megtanult játszani rajta ,ellopta Apollón 50 tehenét,jól eldugta őket,majd üzletet kötött Apollónnal ,fölcserélte líráját az 50 tehénért és még kapott tőle egy arany botot is ,majd Apollón tanácsát követve fölment Parnasszosz hegyére és az ottani papnőtől megtanult jósolni .

  nem ment vissza Olimposz hegyére ,hanem   foglalkozott nyájak őrzésével,egyéb találmányokkal,ő volt aki feltalálta a pásztorsípot majd a számokat,betűket,súly-és  hosszmértéket .

  Amikor édesanyja megengedte ,hogy visszamenjen Olimposz hegyére ,miután Hermész megfenyegette őt azzal , ha nem mehet vissza, az összes tolvaj vezetőjévé lesz , ekkor Olimposz istenei tisztelettel fogadták őt és magas kitüntetést kapott , Zeusz hírnökévé lett majd idövel a többi isteneké is.

  Zeusz összetett feladatait oldotta meg ügyesen és intelligensen.Egyszerű embereken segített nyájuk őrzésében,utazókat vezetett és védelmezett,gyorsaságot adott a futóknak,segített az üzletembereknek a profit megszerzésében és minden ambíciós emberen , a tolvajon és csalón is,egy feltétellel,hogy munkájukat ügyesen és okosan végezzék.

  Butákat és lustákat nem segítette .

  A sok munka mellett sosem volt ideje megnősülni,de gyermekei voltak nimfákkal,királyok lányaival és még  Aphroditéval is , a szépség és a szerelem istennőjével , lett fiuk Hermaphordité.

   
 • loveplanets 2010. May 17. - 21:45 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Hold 


  Szeléné és Endümión

  Szeléné és Endümión

  A görög mitológiában neve Szeléné,a rómaiaknál Luna, Hüperion és Theia titánok gyermeke,Héliosz és Éósz testvére.

  Amikor megjelent az égen a saját gyönyörében ,minden csillag elhalványodott tőle.Az ő égi szekere lassúbb volt mint  Hélioszé ,mert csak 2 ló húzta.

  Az ő legnagyobb szerelme Endümion volt.Szeléné azt kérte a főistentől Zeusztól , hogy szerelme örök életű legyen így sohasem kelljen elválniuk egymástól  . Zeusz teljesítette kívánságát,de olyan formában ,hogy Endümion az örök életét ,örök álomban töltse .

  Minden éjszaka,amikor Szeléné ,Latmosz- hegy barlangja fölött volt esti útján,ahol Endümion aludt,lehajolt fölé és megcsókolta ezüstös sugaraival szerelmét de sosem merészelte felébreszteni.Ezért volt szomorú és fénye halvány maradt mái napig.

  Szerelmükből ötven leányuk és egy fiuk Naxosz született.

   
 • loveplanets 2010. May 17. - 21:41 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Nap 


  Héliosz az arany szekéren

  Héliosz az arany szekéren

  Héliosz a mindent látó fényes napisten a görög mitológiában .  A titánok Hüperión és Theia gyermeke,Szeléné és Éósz bátyja.Ö a ragyogó isten , napsugaras koronával az arany haján.

  Az óceán keleti partján él,arany palotában amiből minden reggel útnak indul négy lovas arany szekéren , a Földnek fényt,meleget és életet ajándékozva; este pedig leereszkedve az óceán vizébe tér vissza arany palotájába ,arany hajón.

  Héliosz mindent látott és halott , a Földön mindenki szerette; tartózkodott Hádész,a holtak ura, alvilági birodalmától.

  Rodosz-sziget volt Héliosz magántulajdona,melyet a tenger mélyéből húzott ki,ugyanis mivel nem volt jelen amikor az istenek tulajdont osztottak,neki nem maradt semmi .

  7 nyáj tehene és 7 nyáj 50 darabból álló báránya volt,szimbolizálva ezzel a 350 napot és az 50 hetet az ókori görögöknél.

   
c
új bejegyzés készítése
j
következő bejegyzés / következő hozzászólás
k
előző bejegyzés / előző hozzászólás
r
Hozzászólás
e
Szerkesztés
o
hozzászólást mutat / elrejt
t
Vissza a lap tetejére
l
belépéshez
h
segítséget mutat / elrejt
shift + esc
Megszakítás